Att välja plats för pionerna

490129Pioner är lättskötta blommor. Det viktigaste för den som vill plantera pioner är att hitta ett ställe där blommorna trivs. Om man sätter dem på rätt ställe behöver de inte så mycket uppmärksamhet, och håller sig fria från skadedjur. De blir dessutom sällan sjuka. De behöver dock ofta någon slags stöd och man kan behöva binda upp dem. Perennstöd funkar ofta fint.

Att välja plats för pionerna kan vara lite svårt. De gillar solljus, och når sin fulla potential då de får maximalt med sol på sig. Samtidigt blommar de längre om de får vila lite i skugga också. I vårt nordliga land med få soltimmar kan det därför vara värt att försöka få dem att stå i så mycket sol som möjligt. Pionerna håller länge och orkar lite längre om man ger dem så mycket solexponering som möjligt. Halvskugga fungerar också. Så länge pioner får lite sol på sig klarar de sig tämligen bra. De behöver inga ofantliga mängder ljus för att må bra.

Passande jord

Det är viktigt att man sätter pionerna i dränerad jord ifall området där pionerna ska stå är väldigt blött, och jorden ska alltså helst vara blandad med lera. Jorden bör också vara näringsrik och det är av stor vikt att jorden kan upprätthålla en hög fuktnivå. Det kan vara bra att ha någon slags bevattningssystem ifall sommaren blir torr, men det fungerar självklart lika bra att gå och vattna själv. De sorter som blommar tidigast är allra känsligast hög fuktighet i jorden, så tänk på det när du planterar.

Man ska inte plantera pioner på en plats där det tidigare stått pioner. Om man ändå väljer att göra det är det extra viktigt att använda ny jord eller kompost. Man tillför då så mycket nytt material att det blir hälften ny jord/kompost, hälften gammal.

Hur planterar man blommorna?

edulis-superbaDu ska inte plantera blommorna för djupt, de kommer nämligen inte att blomma då. Själva blommans “rötter” ska bara ligga ett par centimeter under marken. Ungefär tre decimeter ner ska blommornas gödsel läggas (kompost går lika bra det med). Ligger de längre än fem centimeter ned i marken är risken stor att blommorna inte blommar. Fyll på med jord ovanpå detta lager. Om du har möjlighet, blanda jorden med lite lera, pionerna tycker nämligen om det.

Det är viktigt att man rensar området där man ska plantera fritt från ogräs. Idealiskt är man förbereder planteringsplatsen på våren. Det ska då vara åtminstone 50 centimeter djupt, helst ännu djupare. Själva planteringen ska sedan helst ske under tidig höst.

Om man sätter flera pioner tillsammans är det viktigt att ge dem plats mellan varandra. Plantorna ska helst vara en meter ifrån varandra (mätt från mitten), och 80 centimeter ifrån varandra som minst. Annars kan du behöva flytta på pionerna om bara något år. Följer du detta råd behöver du inte flytta plantorna igen på mycket lång tid. Dessutom tar blomman upp näring och vatten mycket effektivare om de har nog med plats runt sig.

image3Ovanstående planteringsinstruktioner gäller för örtartade pioner, men buskpioner planteras på nästan exakt samma sätt. Det enda som skiljer är att buskpioner hellre ska planteras tidigt på våren. Man kan alltså gärna plantera pionbusken direkt efter att man har förberett planteringsplatsen, som också helst ska göras på våren. En sak till som skiljer buskpioner ifrån örtbaserade pioner är att buskpionerna ska planteras djupare ner i marken. Ungefär 10-15 ner i marken trivs dessa buskars knoppar.

Ibland kan det vara bra att ha lite sand i jorden när man planterar. Dock ska man aldrig använda sig av sand om jorden är väldigt lerig. Då blir den nämligen stenhård och omöjlig att plantera blommor i. De har inte en chans att kunna växa när jorden är i sådant tillstånd.

Pioner är inte god mat för djur. Varken harar, mullvadar, eller rådjur äter dem. Om det är väldigt mycket mullvadar ett visst år kan dessa skada pionernas rötter, men det är i så fall inte för att de försöker äta blommorna, utan för att de i jakt på annan föda råkar knuffa till rötterna när de gräver.

Att sköta pionen

För själva skötseln finns det inga särskilda knep för just pioner. Pioner sköter man om som vilka blommor som helst, man vattnar dem vid plantering och när de har fått för lite regn (men bara de första åren, sedan behövs det inte) och sköter i allmänhet om dem, så mår de bra. Det bästa när det kommer till skötsel av pioner är att de inte behöver så mycket skötsel. Vattna på jorden runt blommans stam, inte på bladen. Vattnar man på bladen kan det leda till brännmärken på grund av att solen lyser på vattendroppara och bränner fula hål.